Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tähranyň howasy hassa edýär


Eýranyň paýtagty Tährandaky howa hapalanmasy 400-e golaý adamyň ýürek we dem alyş keselleri esasynda hassahana düşmegine sebäp boldy.

Tähranyň adatdan daşary hyzmatlar resmisi Hassan Abbas 30-njy dekabrda şäheriň hapa howasynyň 1434 adamyň şu hili dertler üçi öýlerinde bejerilmeli bolandygyny aýtdy.

Tähran resmileri ýarawsyz we gartaşan adamlaryň öýlerinde oturmagyna ýa-da köp gatnawly ýollardan çekeräk durmaklaryna çagyrdylar.

Tähranyň ilaty 12 million çemesi adam bolup, bu şäher dünýäniň howasy hapalanan uly şäherleriniň biri hasaplanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG