Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ukraina: Heläkçilikde 13 adam öldi


Gündogar Ukrainada bolan ýol heläkçiliginde Ukrainanyň milli gwardiýasynyň 13 agzasy öldi.

Ukrain resmileriniň berýän maglumatyna görä, adam ýitgileriniň aglabasy 5-nji ýanwarda Donetsk regionyndaky agyr howa şertleri zerarly harby ulag bilen awtobusyň çaknyşan mahaly bolupdyr.

Ýol heläkçiliginden soň, keselhana ýerleşdirilen 12 esgeriň biri 6-njy ýanwarda aradan çykdy.

Ukrainadaky konfliktler zerarly geçen ýylyň aprel aýyndan bäri 4 700-den gowrak adam wepat boldy.

5-nji sentýabrda ok atyşygy bes etmek barada Ukrain hökümeti bilen orsparaz separatistleriň arasynda gol goýlan ylalaşyga garamazdan, regionda çaknyşyklar dowam edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG