Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Jaýlaryň bezegi togtadyldy

Aşgabadyň protokol köçelerindäki, hususanda Parahat 2 mikroraýonyndaky käbir jaýlaryň daşyny ak mermere çalymdaş serişde bilen örtmek işleri mundan bir aý ozal togtadyldy. Munuň bilen birlikde bejergi işleriniň gaýtadan haçan başlajakdygy we onuň näçe wagt dowam etjekdigi barada resmiler tarapyndan maglumat berilmeýändigini bu sebitiň ýaşaýjylary belleýärler. Bu ýagdaýyň ýaşaýjylar üçin käbir, şol sanda gatnaw, howpsuzlyk meselelerini döredýändigi aýdylýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG