Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Eho Moskwynyň" redaktory şikaýat edýär


Orsýetiň «Eho Moskwy» radiosynyň redaktory özüniň kanun goraýjy resmilere şikaýat bilen ýüz tutandygyny, sebäbi Kreml tarapyndan goldanýan çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň özüne assyryndan haýbat atandygyny aýdýar.

Kadyrow özüniň 9-njy ýanwarda Instagramda ýerleşdiren beýanatynda, «meniň pikirimçe, Alekseý Wenediktow «Eho Moskwyny» yslama garşy esasy wagyzça öwürdi» diýipdir.

Kadyrow rus häkimiýetlerini «Eho Moskwy» radiosyna kanuny ýatlatmaga çagyrýar we ýogsa «Wenediktow wezipesini öz üstüne aljak adamlaryň tapyljagyny» duýdurýar.

XS
SM
MD
LG