Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Karimow gaýtadan dalaş edýär


Özbegistanyň prezidenti Yslam Karimow häkimiýet başyna gaýtadan saýlanmak maksady bilen, ýurtda geçiriljek nobatdaky prezidentlik saýlawlary üçin öz dalaşgärligini yglan etdi.

15-nji ýanwarda Karimowyň “Özbegistanyň Liberal demokratik” partiýasynyň we “Telekeçiler we işewürler” hereketiniň geçiren bilelikdäki ýygnagynda, özbek prezidenti 29-njy martda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dalaşgär bellenildi.

30-njy ýanwarda 77 ýaşyny dolýan Karimow 2007-nji ýylda geçirilen saýlawlarda gaýtadan prezidentlige saýlanypdy. Halkara gözegçileri şol saýlawlaryň demokratiýanyň standartlaryna laýyk gelmeýändigini aýdypdylar.

Karmiow 1990-njy ýyldan bäri Özbegistanyň prezidenti wezipesini ýerine ýetirýär.

XS
SM
MD
LG