Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ermenistan: dartgynlylyk ýokary


Ermenistanda, rus harby bazasynyň golaýynda bir maşgalanyň alty agzasyny öldüren rus esgeriniň özlerine berilmegini talap edýän protestçiler bilen polisiýanyň arasynda bolan çaknyşykdan soň, dartgynlylyk ýokary bolmagynda galýar.

15-nji ýanwarda Gýumri şäherindäki rus konsullygynyň daş işiginde bolan çaknyşyklarda azyndan 15 adam ýaralandy.

Habarlardan mälim bolşy ýaly, 12-nji ýanwar güni bu şäherde bir maşgalanyň alty agzasy rus esgeri tarapyndan atylyp öldürildi.

Çaknyşyk mahalynda polisiýanyň 20-den gowrak adamy gysga wagtlyk tussag edendigi aýdylýar.

Protestçiler bu jenaýaty boýun alandygy aýdylýan esger Waleriý Permýakowyň özlerine gowşurylmagyny we Ermenistanda sud edilmegini talap edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG