Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda daşary ýurtlylaryň iş we durmuş şertleri


Aşgabatdaky gurluşyk işleri

Häzirki döwürde Türkmenistanda dürli ýurtlaryň firmalary dürli ugurlarda iş alyp barýarlar.

Eýsem, dürli sebäpler bilen Türkmenistana baran daşary ýurtlylaryň iş hem durmuş şertleri nähilikä? Bu babatda daşary ýurtlylar Türkmenistanda nähili ýagdaýlary başdan geçirýärlerkä?

Azatlyk Radiosy "Dünýä türkmenleri" gepleşiginiň nobatdaky sanynda Türkmenistandaky daşary ýurtlylaryň iş hem durmuş şertlerini ele alýar.

Azatlyk Radiosy hemmeleri bu temada öz başdan geçirmeleri, bilýän maglumatlary, aýtjak pikirdir-garaýyşlary, teswirleri, teklipleri hem bellikleri bilen gepleşige goşant goşmaga çagyrýar. Habarlaşmak üçin biziň elektronik hat salgymyz: metbugat@gmail.com

XS
SM
MD
LG