Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 21.01.2015 ý.


Şu gün: Ermenistanyň Gýumri şäherinde adamlar maşgalasyna hüjüm edilende pyçaklanan alty aýlyk oglanjygy jaýlamaga ýygnandylar; Gyrgyzystanda onlarça adam Bişkegiň köçelerine çykyp, ýurduň baş prokurorynyň wezipesinde galmagyny talap etdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG