Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

London: 20 ýurduň resmileri duşuşýar


“Yslam döwleti” atly yslamçy toparyň söweşijilerine garşy göreşýän Birleşen Ştatlaryň liderligindäki koalisiýa girýän 20-den gowrak ýurduň ýokary derejeli resmileri Londonda duşuşýarlar. Resmiler bu duşuşygyň dowamynda ekstremist topara garşy göreşmek tagallalaryny maslahat edýärler.

22-nji ýanwarda bir gün dowam etjek konferensiýa Birleşen Ştatlaryň Döwlet sekretary Jon Kerri we Britaniýanyň daşary işler ministri Filip Hammond tarapyndan guramalaşydyrylyp, oňa Yragyň premýer-ministri Haýdar al-Abadi hem gatnaşýar.

Resmiler “Yslam döwleti” atly söweşiji toparyň maliýeleşdirilmeginiň we oňa daşary ýurtly söweşijileriň goşulmagynyň öňüni almagy maslahat edýärler.

Şeýle-de, olar “Yslam döwleti” atly toparyň söweşijilerine garşy öz sebitinde göreş alyp barýan ýerilileri has köp harby ýardam we ynsanperwer kömegi bilen üpjün etmek meselelerine hem seredýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG