Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

«Himiki ýarag eksperti» öldürildi


ABŞ-nyň harby resmileri YD-nyň orta derejeli jeňçisi, himiki ýaraglar boýunça ýöriteleşen Abu Maligiň geçen hepde Mosulyň golaýyna urlan amerikan howa zarbasynda öldürilendigini aýdýarlar.

ABŞ-nyň Merkezi komandowaniýesi onuň 24-nji ýanwarda öldürilendigini aýtdy. Berlen maglumata görä, Malik 2005-nji ýylda Yrakdaky «Al-Kaýda» goşulmazyndan öň Saddam Huseýiniň Muthana himiki ýaraglar kärhanasynda işläpdir.

Maligiň YD jeňçilerine goşulyp, bu topara özüniň himiki ýaraglar baradaky tejribesini hem getirendigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG