Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Şahyr A.Gurbannepesow aradan çykdy


29-njy ýanwarda şahyr Ahmet Gurbannepesow aradan çykdy.

Ol 1943-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda, Büzmeýinde doglupdy.

Aşgabatly şahyr Amanmyrat Bugaýew Ahmet Gurbannepesowyň türkmen metbugatynda dürli wezipelerde işläp, ençeme goşgular ýygyndysy, dramaturgiýa eserleri, çeper terjimeleri, şol sanda rus şahyry Sergeý Ýeseninden eden üýtgeşik terjimeleri, edebi makalalary bilen, 50 ýyl gowrak edebiýata hyzmat edendigini aýdýar.

XS
SM
MD
LG