Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Moskwa: Kiýew syýahat düzgünleri üýtgetmeli däl


Moskwa Kiýewi Orsýetiň raýatlarynyň Ukraina syýahat etmegi üçin daşary ýurt pasportlaryny talap edýän düzgünleri girizmezlige çagyrýar.

Ukrainanyň Daşary işler ministrliginiň howpsuzlyk sebäpleri bilen düşündirip 3-nji fewralda yglan eden bu düzgünlerine görä, 1-nji martdan başlap orsýetliler öz içerki pasportlary bilen serhetden geçip bilmezler.

4-nji fewralda Orsýetiň Daşary işler ministrligi Kiýewiň häzirki serhet düzgünlerini saklamagynyň “ynsanperwer sebäplerden” möhümdigini belledi.

Ukrainanyň premýer-ministri Arseniý Ýatsenýugyň 3-nji fewralda gol çeken permanyna görä, Ukrainanyň serhet ýakasynda ýaşaýan we işleýän müňlerçe orsýetli serhetden geçip, pasporty üçin ýuz tutmaly bolar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG