Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistanda 19 adam öldürildi


Jeňçiler demirgazyk-günbatar Pakistandaky şaýy metjidine hüjüm edip, azyndan 19 adamy öldürdiler, onlarça adamy bolsa ýaraladylar.

Şaýatlaryň aýtmaklaryna görä, dindarlar 13-nji fewralda Peşawar şäherindäki Imamiýe metjidine anna namazyna gelen wagty jeňçiler metjidiň içine el granatlaryny zyňypdyrlar we adamlary oka tutupdyrlar.

XS
SM
MD
LG