Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Musulmanlar birlige çagyrýar


Norway -- some of 1,000+ Muslims who formed symbolic human shield around synagogue in Oslo on 21feb2015 to protect Jewish community after attack a week earlier in neighboring Denmark

Müň çemesi musulman 21-nji fewralda Oslodaky sinagogyň daşyna ýygnanyp, el-ele berip, şäheriň ýewreý jemgyýetçiligine simwoliki gorag teklip etdi we geçen hepde goňşy Daniýada sinagoga edilen hüjümi ýazgardy.

Norwegiýaly ýaş musulmanlar topary tarapyndan gurnalan çäre «parahatçylyk halkasy» diýlip atlandyryldy we olar «Anti-semitizm ýok, yslamofobiýa ýok» diýip gygyrdylar.

Protesti gurnaýjylaryň biri Zeýeshan Abdullah märäkä ýüzlenip, "adamzat bir jan-ten, biz şony görkezmek üçin şu ýere geldik» diýdi.

Bu çäre Omar Abdel Hamid ýel-Husseýin, palestin emigrantlarynyň Daniýada doglan ogly Kopenhagendäki söz azatlygy forumy mahalynda iki adamy öldüreninden soň gurnaldy.

XS
SM
MD
LG