Sepleriň elýeterliligi

Bangladeş: Ölenleriň sany 65-e ýetdi


Geçen hepdäniň soňunda Bangladeşiň merkezinde bolan gämi heläkçiliginde ölenleriň sany 23-nji fewralda 65-e ýetdi.

22-nji fewralda ýük gämisi bilen ýolagçy gämisi çaknyşan mahaly, gämide 140 çemesi ýolagçynyň bardygy çaklanylýar.

Bu waka Bangladeşiň paýtagty Dhakanyň 40 kilometr demirgazyk-günbataryndaky Padma derýasynda boldy.

Bangladeşiň halas ediş gullugynyň işgärleri 22-nji fewralda 48, 23-nji fewralda 17 adamyň jesedini suwdan çykardylar.

XS
SM
MD
LG