Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Alyýewiň jesedinden derman tapyldy


Awstriýaly prokurorlar Rahat Alyýewiň jesedinde geçirilen barlaglaryň onuň ganynda derman yzlarynyň bardygyny görkezendigini aýtdylar.

Gazagystanyň prezidentiniň öňki giýewsi, 52 ýaşyndaky Alyýew 24-nji fewralda Wenadaky türmede özüni asan halda tapyldy.

Ol iýundan, özüni dekabrda 2007-nji ýylda iki gazak bankirini öldürmekde aýyplan awstriýa häkimiýetlerine tabşyraly bäri türmede saklanýardy.

Gazak häkimiýetleri onuň ekstradisiýa edilmegini soraýardy.

Alyýew Gazagystanyň Awstriýadaky ilçisi bolup işläpdi we soňra Nazarbaýewiň berk tankytçysyna öwrüldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG