Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan-Hindistan: Resmiler duşuşýar


Pakistanyň we Hindistanyň ýokary derejeli diplomatlary 3-nji martda gepleşikleri geçirýärler. Bu, geçen ýyl Nýu-Deli iki ýurduň arasyndaky ençeme duşmançylykly meseleleri çözmäge gönükdirilen gepleşikleri geçirmäge çagyryş edeni bäri, ýokary derejeli guramaçylykda geçirilýän duşuşyklaryň biridir.

Hindistanyň daşary işler boýunça sekretary Subrahmanýan Jaişankar pakistanly kärdeşi Aizaz Ahmad Çaudri bilen Yslamabatda duşuşýar.

1947-nji ýylda Pakistan Hindistandan bölünip aýrylany bäri, dawaly Kaşmir sebiti sebäpli iki ýurduň arasynda iki uruş boldy. Gimalaý regiony dawaly serhetler arkaly iki ýurduň arasynda bölünendir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG