Sepleriň elýeterliligi

Aşgabat: 8-nji mart


8-nji mart bütindünýä aýal-gyzlar güni dünýäniň ençeme ýurdunda bolşy ýaly Türkmenistanda hem giňden bellenilip geçilýär. Bu sene mynasybetli, paýtagt Aşgabadyň Teke bazarynda we onuň töwereginde gül dessesini, oýnawaç aýydyr beýleki harytlary satyn alýan paýtagtlylaryň sanynyň adaty günlerdäkiden köpdügini görse bolýar. Wideo ýazgyda 8-nji mart güni Aşgabadyň Teke bazarynda we onuň töwereginde bolup geçen käbir pursatlara tomaşa edip bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG