Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Owganystana daşary ýurtly söweşijiler ýerleşýär


Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän obadyr, etraplarynyň ençemesinde häzirki döwür söweşijiler aktiw hereket edýärler.

Owganistandan daşary ýurt harbylaryň çekilmegi bilen ýurduň demirgazygynda ýagdaýlar barha ýaramazlaşýar. Ýerli resmileriň aýtmagyna görä, ýagdaýyň erbetleşmegine agzalýan regiona daşary ýurtly söweşijileriň barha köp gelip başlamagynyň hem paýy bar.

Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän obadyr, etraplarynyň ençemesinde häzirki döwür söweşijiler aktiw hereket edýärler.

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şaýymmerdanguly Myrady Farýab welaýatynyň Gaýsar etrabynyň häkimine salgylanyp, daşary ýurtly söweşijileriň arasynda Özbegistandan gelenleriň agdyklyk edýändigini habar berýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG