Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 12.03.2015 ý.


Şu gün: Russiýanyň Tatarystan respublikasynyň paýtagty Kazandaky söwda merkezinde bolan ýangyndan soň, halas ediş gullugynyň işgärleri azyndan 25 adamy gözlediler; Gyrgyzystanda öňümizdäki güýzde geçirilmegi planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň öňýanynda, oppozision aktiwistler talap ediji üç resminamany çykardylar we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG