Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lukmanlar Sawçenko bilen duşuşdy


Ukrain lukmanlary Orsýetde tussaglykda saklanýan ukrain piloty Nadia Sawçenko bilen duşuşdy.

Aklawçysy Mark Feýgin ukrain lukmanlaryna 14-nji martda sawçenkäniň ýanyna barmaga rugsat edilendigini aýtdy.

Tussaghana resmileri 13-nji martda olary tüssagyň ýanyna goýberip bilmejeklerini, sebäbi ukrain wraçlarynyň Orsýetiň Daşary işler ministrliginden alnan rugsat hatlarynyň ýokdugyny aýdypdy.

Sawçenko häzir bikanun tussaglyga garşy protest hökmünde yglan üç aýlyk açlygyny bes etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG