Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Prezident ekiş patasyny berdi


Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow şu ýyl ýurduň welaýatlarynda gowaça ekişine başlamagyň anyk günlerini belledi.

Türkmen telewideniýesiniň ana güni geçirilen hökümet maslahatyndan taýýarlan giňişleýin maglumatynda aýdylmagyna görä, döwlet baştutany Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynda gowaça ekişine 27-nji martda başlamak barada “ak pata” berýändigini aýdypdyr.

Prezident ýurduň demirgazyk welaýaty bolan Daşoguzda gowaçany 3-nji aprelde ekip başlamalydygyny aýdypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG