Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG Nowruzdaky hüjümi ýazgardy


BMG-niň Baş sekretary Ban Ki-Mun demirgazyk-gündogar Siiriýada Nowruz baýramyny belleýän adamlara garşy geçirilen kast ediş hüjümlerini berk ýazgaryp, çykyş etdi.

Hassakeh şäherindäki Nowruz baýramçylygyna esasan kürtler gatnaşýardy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam hukuklary obserwatoriýasy janyndan geçen bombaçylaryň aýry-aýry iki ýerde guran hüjümleri netijesinde 45 adamyň, şol sanda çagalaryň we aýallaryň öldürilendigini aýtdy.

Bu topar hüjümlerde 100 adamyň ýaraly bolandygyny hem habar berdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG