Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 24.03.2015 y.


Şu gün: Owganystanyň paýtagty Kabulda müňlerçe adam ýöriş geçirip, 19-njy martda zenanyň urlup öldürilmegine günäkerleri jogapkärçilige çekmegi talap etdi; Gyrgyzystan çigildem rewolýusiýasy diýlip, atlandyrylan syýasy öwrülişigiň 10-njy ýyl dönümini belleýär we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG