Sepleriň elýeterliligi

"Teatrlaryň repertuarlary garyp"


Türkmenistanyň teatrlarynyň birinde prezident G.Berdimuhamedowyň kitabyndan bir bölek sahnalaşdyrylýar.

Şu gün Bütindünýä teatr güni bellenilip geçilýär. Mälim bolşy ýaly, garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda ençeme täze teatrlar guruldy ýa-da öňden bar bolan teatrlar gaýtadan abatlandy. Olaryň gurluşygyna ýa-da abatlaýyş işlerine millionlarça amerikan dollary sarp edildi.

Eýse, köşki ýatladýan bu teatrlara tomaşaçylaryň gelim-gidimleri nähili?

Azatlyk Radiosy bu sorag bilen gyzyklanyp, tejribeli dramaturg we birnäçe eseri teatr sahnalarynda sahnalaşdyrylan aşgabtly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG