Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar – 2.04.2015 ý.


Şu gün: Kosowonyň paýtagtynda häkimiýetler ýakynda şahsyýetleri anyklanan uruş pidalarynyň galyndylaryny garyndaşlaryna berdiler; Kabulda hökümet tarapyndan bellenen komissiýa geçen aýda ýaş zenanyň köpçüligiň öňünde öldürilmegi boýunça derňewleriň netijelerini yglan etdi we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG