Sepleriň elýeterliligi

Putin 2008-de Krym dawaly däl diýipdi


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin 2008-nji ýylda Germaniýanyň ARD telewideniýesine beren interwýusynda Moskwanyň Ukrainanyň ähli serhetlerini ykrar edýändigini we Krymda etniki konflikt meselesiniň ýokdugyny aýdypdy.

Putiniň Moskwanyň Gürjüstanyň separatistik Günorta Osetiýa regionyna harby taýdan goşulyşmagynyň yzýany aýdan bu sözleri Orsýetiň 2014-nji ýylda Krymy anneksiýa etmegine we günorta Ukrainada separatistlere goldaw bermegine çürt-kesik ters gelýär.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG