Sepleriň elýeterliligi

"Yslam döwletindäki günlerim"


Täjigistanly adam "Yslam döwleti" söweşijileri tarapyndan nädip hakyna tutulandygy barada we özüne "ýewreýleri, dinden çykanlary we şaýylary" öldürmegiň tabşyrylandygyny gürrüň berdi. Ol soň gaçyp, Täjigistana dolanmagy başarypdyr we özüni häkimiýetleriň eline tabşyrypdyr (AÝ/AR-nyň Täjik gullugy)

XS
SM
MD
LG