Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Awstraliýa 5 ýetginjeg i tutdy


Awstraliýanyň polisiýasy «Yslam döwleti» ekstremist toparyndan ruhlanan ýetginjekler Melburnde ullakan terror aksiýasyny planlaşdyrdy diýýär.

Polisiýa 18 we 19 ýaşlaryndaky bäş ýetginjegiň tussag edilendigini, olaryň geljek hepde Melburn şäherinde belleniljek ANZAC gününde hüjüm gurnamagy planlaşdyrandygyny aýtdy.

ANZAC güni -25-nji aprel Awstraliýanyň we Täze Zelandiýanyň goşunlarynyň Birinji Jahan urşy mahalynda Türkiýede gatnaşan söweşleriniň ýatlama günidir.

XS
SM
MD
LG