Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Lukaşenko harby parada gatnaşmaýar


Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko özüniň Ikinji Jahan urşunyň 70 ýyllygyny bellemek üçin 7-nji we 8-nji maýda Moskwada boljagyny, emma ol ýerde 9-njy maýda geçirilýän harby parada gatnaşmajagyny aýtdy.

Lukaşenko Orsýetiň ITAR TASS habar gullugy bilen 18-nji aprelde eden söhbetdeşliginde muňa derek Minskde parada ýolbaşçylyk etjegini gürrüň berdi.

Belarus adatça Orsýetiň ýakyn ýaranydy, emma Lukaşenko Moskwany ukrain syýasaty bilen baglylykda tankyt edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG