Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Leniniň heýkelleri ýyklylýar


Häkimiýetler gündogar Ukrainada 18-nji aprelde maska geýen adamlaryň öňki sowet lideri Leniniň heýkelleriniň birnäçesini ýykandyklaryny aýdýarlar.

Hökümet kontrolyndaky Harkiwde 17-nji aprel güni giçlik uniwerstitlerdäki Lenin heýkelleriniň ikisi ýykyldy we olaryň ýykylyşyny görkezýän wideolar YouTube-de ýerleşdirildi.

Bu waka ukrain parlamentiniň sowet simwollaryny gadagan edýän kanun taslamasyny tassyklamagyndan bir hepde soň bolýar.

Bu kanun taslamasy nasistik simwollary hem gadagan edýär, emma oňa heniz prezident Petro Poroşenko gol çekenok.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG