Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Skopýe: Otly migranty öldürdi


Weles şäherinde otly 14 migranty kakdy. 24-nji aprel, 2015 ý.

Makedoniýanyň paýtagty Skopýede otly reýslerden ýöräp barýan bir migrant işçini kakyp, öldürildi.

Germaniýanyň DPA habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, 62 ýaşly owgan migranty Skopýaniň etegindäki Ilinden diýilýän ýerde otlynyň aşagyna düşüpdir.

23-nji aprelde hem şuňa meňzeş wakada 14 adam heläk bolupdy. Şol hadysada otly Weles şäherinde 14 migranty kakypdy. Ölenleriň şahsyýetini anyklap bolamasa-da, olaryň Owganystandan we Somaliden gelendikleri çaklanylýar.

XS
SM
MD
LG