Sepleriň elýeterliligi

Haýek siriýaly bosgun çagalar bilen duşuşdy


Tanymal aktrisa Salma Haýek Liwandaky siriýaly bosgun çagalary bilen duşuşdy. Aktrisa Siriýadaky konflikt zerarly soňky dört ýylyň dowamynda ýaşaýyş durmuşlary düýbünden üýtgän maşgalalaryň we çagalaryň ynsanperwer kömege mätäçdigine ünsi çekmek ugrunda iş alyp bardy. Ol: “Bu ýerde örän zehinli, owadan, ýaş çagalar bar. Olar regionyň we beýleki tarapdan dünýäniň gelejeginiň örän wajyp bölegini emele getirýärler” diýdi.

XS
SM
MD
LG