Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Deňizde 3960 migrant halas edildi


Liwiýanyň deňiz kenarlarynyň golaýynda 2-3-nji maýda 3,960 migrant halas edildi diýip, Italiýanyň serhet goragçylary aýtdylar.

Halas edilenleriň hemmesi Italiýa alnyp gidildi. Şu ýyl Ortaýer deňzinden geçmäge synanan migrantlaryň azyndan 1,750-si deňizde heläk boldy.

Geçen aý bolsa, Liwiýanyň deňiz kenarlarynda gämisi agdarylyp, 800 çemesi adam öldi.

XS
SM
MD
LG