Sepleriň elýeterliligi

Täjik işçileri Rus bazasyndan kowuldy


Täjigistanyň günortasynda ýerleşýän Orsýetiň harby bazasynyň 17 işgäri özleriniň tölenmedik aýlyk haklary barada protest geçirenden soň, işden kowulandygyny aýdýar.

Russiýanyň Kulobdaky 201-nji bazasynda işleýän Said Zubaidow Azatlyk Radiosynyň Täjik gullugyna beren maglumatynda täjigistanly işgärleriň 5-nji maýda wezipesinden kowulandygyny mälim etdi.

Zubaidowa we beýleki ýerli işgärlere azyndan alty aý bäri aýlyk haky tölenmeýär.

Bu barada agzalýan bazanyň resmileri ýa-da işçileri işe çekmek boýunça jogapkär “Bit Service-Plus” alty firma henize çenli beýanat bilen çykyş etmedi.

Ýakynda “Bit Service-Plus” firmasy Russiýanyň harby bazasynyň gürrüňi gidýän işçilere aýlyk haklaryny tölemändigini tassyklapdy.

15-nji aprelde 30 çemesi işçi gürrüňi gidýän bazanyň öňünde protest çäresini geçiripdi.

XS
SM
MD
LG