Sepleriň elýeterliligi

Garaşsyzlyk “iň abat” ugrunda


Köçeleri arassalaýan mugallymlar.

Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynda häkimligiň we döwlete degişli beýleki edaralaryň onlarça işgäri aýlanyp, ýaşaýjylardan köçeleri arassalap, jemgyýetçilik jaýlaryň we hususy ýaşaýyş jaýlaryň gapylaryny, haýatlaryny ýaşyl reňke boýamagy tabşyrýar.

Bu çäräniň giň gerimde alnyp barylmagy netijesinde Garaşsyzlyk etrabynyň gurluşyk harytlaryny satýan ençeme dükanynda ýaşyl reňkdäki boýagyň satylyp gutarandygy aýdylýar.

Ýerli resmiler bu çäräniň ýurt boýunça geçirilýän “Iň abadan etrap” atly bäsleşige taýýarlyk bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Lebap wealaýatyndaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny aşakdaky düwmä basyp diňläp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG