Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ozalky resmi türmä basyldy


Orsýetiň Goranmak ministrliginiň ozalky resmisi ýokary derejeli korrupsiýa işi netijesinde 5 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi.

Ýewgeniýa Wasilewa 8 aýyplama boýunça, şol sanda galplykda, pul ýuwmakda, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyldy diýip, Orsýetiň kanun maglumatlary gullugy ýazýar.

Wasilewe ozalky goranmak ministri Anatoliý Serdýukowyň kömekçisi bolup işläpdir.

Döwlet eýeçiligindäki goranmak gullugynda Wasilewa bilen bile işlän ýene dört adama şertli ýyl kesildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG