Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet Hytaý bilen ylalaşyk baglaşdy


Orsýet bilen Hytaý 8-nji maýda iki ýurduň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe şertnama gol çekdi.

Bu şertnamalaryň arasynda Hytaýyň Öcüş banky bilen Orsýetiň «Sberbankynyň» 6 milliard ýuanlyk ($966.43 million) karz liniýasyny açmak ylalaşygy hem bar.

Bu ylalaşyklara Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin bilen Hytaýyň Moskwa sapar edýän prezidenti Si Jinpiňiň arasynda bolan gepleşikler mahalynda gol çekildi.

XS
SM
MD
LG