Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan TANAP arkaly öz gazyny akdyryp biler


Türkmenistan we Demirgazyk Yrak Trans-Anadoly (TANAP) gazgeçirijisi arkaly gaz bilen üpjün ediji ýurtlar bolup bilerler, diýip Türkiýäniň wise-premýeri Ali Babajan “Trend” habar gullugyna beren maglumatynda aýtdy.

Trans-Anadoly gazgeçirijisiniň gelejekde göz öňünde tutulan mümkinçilikleri bilen baglylykda ylalaşyga gelinse, Türkmenistan bu gazgeçiriji arkaly öz gazyny Ýewropa akdyryp biler diýip, Babajan belleýär.

Şeýle-de, ol Trans-Anadoly gazgeçirijisi arkaly gelejekde Demirgazyk Yrakdan we beýleki gaz ýataklaryndan hem gaz akdyryp boljakdygyny aýtdy.

Trans-Anadoly gazgeçirijisi Ýewropanyň energiýa howpsuzlygyny üpjün etjek esasy proýektleriň biridir diýip, Türkiýäniň premýer-ministriniň orunbasary belledi. Ol bu proýekt bilen Ýewropanyň ençeme ýurtlarynyň gyzyklanýandygyny we olar bilen gelejekde gepleşikleriň geçiriljekdigini hem sözüniň üstüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG