Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenler Eýrana zyýarat edýär


Konstitusiýa we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününden öň türkmen delegasiýasy Eýran Yslam respublikasynyň Gülüstan welaýatyna, Döwletmämmet Azady bilen Magtymguly Pyragynyň guburlarna zyýarata ugrady.

Delegasiýanyň wekilleri 15-nji maýda Balkan welaýatynyň Serdar şäherinde duz-çörek, aýdym-saz bilen garşy alnypdyr.

Türkmen metbugaty bu delegasiýanyň hataryna medeniýet, sungat, ylym we bilim wekilleriniň, ýaşulularyň girýändigini, olaryň 16-njy maýda Aktokaýa, Magtymguly Pyragy bilen onuü kakasy Döwletmämmet Azadynyň guburlaryna zyýarata barjagyny ýazýar.

XS
SM
MD
LG