Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk radiosynyň hepdelik «Dünýä türkmenleri» gepleşiginiň bu gezekki myhmanlary Eýrandan Türkiýä, Ortaýer deňziniň kenarlaryna dynç almaga baran türkmenler.

Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhan olaryň dynç alyş täsirlerini Azatlygyň diňleýjileri bilen paýlaşmaklaryny haýyş etdi.

Gadyrly diňleýjiler, bu söhbeti diňläp, türkmenler we dynç alyş, dünýä syýahat etmek meselesinde öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, söhbete goşulsaňyz, sizden minnetdar bolarys.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG