Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwa: geýleriň ýörişi dargadyldy


Russiýada geýlere dowamly basyşlar edilip, aglaba ýagdaýda resmiler olaryň ýörişlerine rugsat bermeýärler.

Gomoseksual aktiwistleri Moskwanyň merkezinde rugsat berilmedik protesti geçirmäge synanyşanda, polisiýa olaryň ençemesini tussag etdi.

Polisiýa aktiwistleri tutup, golaýda garaşyp duran ulaglara saldy. Kamuflýaž lybasyna geýnen aşa milletçiler aktiwistlere ýumurtgalary zyňdylar. Polisiýa aktiwistleriň ýörişine garşy çykan ençeme prawoslaw demonstranty hem saklady.

Polisiýanyň berýän maglumatyna görä, gürrüňi gidýän wakada 16 töweregi adam tussag edilipdir.

Russiýada geýlere dowamly basyşlar edilip, aglaba ýagdaýda resmiler olaryň ýörişlerine rugsat bermeýärler.

XS
SM
MD
LG