Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýemende howa hüjümleri başlady


1-nji iýunda Saud Arabystanynyň liderligindäki uruş uçarlary Ýemeniň Eýran tarapyndan goldanylýan Huthi pitneçilerine garşy ýurduň demirgazygynda, merkezinde we günorta böleklerinde howa zarbalaryny amala aşyryp başladylar.

Ýemeniň demirgazygyna edilýän howa hüjümleri, Saud Arabystanynyň serhetýakasyndan şaýy Huthi pitneçileriniň kontrollygyndaky Saada welaýatyna edilýän artilleriýa oklary bilen bilelikde amala aşyrylýar.

Saud Arabystanynyň liderligindäki koalisiýanyň Ýemendäki howa zarbalary ýurduň prezidenti Abd-Rabbu Mansur Hadiniň häkimiýetini gaýtadan dikeltmek maksady bilen mart aýynda başlanypdy.

Häzirki wagtda Saud Arabystanynda gaçgaklykda ýaşaýan prezident Hadi mart aýynda Ýemeniň paýtagtyny terk edipdi.

XS
SM
MD
LG