Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Polýak ministrleri işden çekildi


Polşanyň premýer-ministri Iwa Kopaç öz üç ministriniň we parlament spikeriniň işden çekilendigini aýtdy.

Olar 2014-nji ýyldaky ses ýazyş galmagalyna, ýagny hökümet agzalarynyň gürrüňleriniň gizlin ýazgy edilmegine gaýtadan seredilmegi esasynda çekilipdir.

Iwa Kopaç 10-njy iýundaky beýanatynda parlament spikeriniň, saglyk, sport we gazna ministrleriniň işden çekilmek baradaky arzalaryny kabul edip-etmejegini aýtmady.

Bu dört resminiň 2013-nji we 2014-nji ýyllarda Warşawanyň restoranlarynda bolan hususy duşuşyklarynda eden gürrüňleri gizlin ýazgy edilipdir. Olaryň sesiniň bikanun ýazylmagy bilen bagly derňew dowam edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG