Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Talyban" täjik serhetçilerini boşatdy


Owganystanda “Talyban” hereketi Kataryň araçylyk tagallalarynda Täjigistanyň dört serhetçisini boşatdy.

Kataryň Daşary işler ministrliginiň 15-nji iýunda çap eden beýannamasynda serhetçileriň “ynsanperwerlik sebäplerden” boşadylandygy aýdyldy.

Duşenbe bu maglumaty entek kommentirlemedi.

Serhet goragçylary Owganystanyň demirgazygynda Täjigistan bilen serhetden uzak bolmadyk bir ýerde geçen ýylyň dekabr aýynda “Talybanyň” söweşijileri tarapyndan ele salnypdy. Serhetçileriň oduň çöpläp ýörkä tutulan bolmagy aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG