Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝB Orsýete garşy sanksiýalary uzaldýar


Ýewropa Bileleşiginiň ilçileri Brýusselde duşuşyp, Orsýete garşy sanksiýalary alty aý uzaltmak barada ylalaşyga geldiler.

Bu ylalaşyga görä, ykdysady sanksiýalar we 2016-njy ýylyň ýanwarynyň aýagyna çenli uzaldylar, şonuň bilen birlikde Kryma maýa ýatyrmak gadaganlygy hem uzaldylar.

ÝB-niň daşary işler ministrleri Orsýetiň energiýa, maliýe we harby pudaklaryny nyşana alýan sanksiýalary 22-nji iýunda, Lýuksemburgda boljak duşuşyklarynda tassyklarlar diýip garaşylýar.

XS
SM
MD
LG