Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hoň-Koňda Pekiniň plany ret edildi


Hoň-Koňdaky kanun çykaryjylar Pekiniň goldaýan syýasy reforma paketini ret etdiler. Demokratiýa tarapdar kanunçylar bu teklibe garşy çykdylar.

Habarlarda hökümete tarapdar deputatlaryň köpüsiniň 18-nji iýunda bolan Kanun geňeşinden çykyp gidendigi aýdylýar. Netijede, 37 kanun çykaryjynyň gatnaşmagynda berlen sesleriň 8-si Pekiniň teklibini goldady, 28-si bolsa oňa garşy çykdy.

Bu reforma 2017-nji ýylda geçiriljek saýlawlarda Pekin tarapyndan tassyklanan kandidatlaryň baş dolandyryjynyň wezipesine göni saýlanmagyna ýol açmalydy.

Bu plan soňky bir ýylda «galp demokratiýa» garşy protestleriň döremegine getirdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG