Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistana 78-nji orun berildi


Parahatçylyk fondy we Daşary syýasat neşiri 2015-nji ýylyň gowuşgynsyz döwletleriniň indeksini çap etdi.

Bu indeksde şu ýylyň wakalary, ýagny sosial, ykdysady, syýasy görkezijileri esasynda, uruşlaryň, parahatçylyk ylalaşyklarynyň, tebigy betbagtçylyklaryň we syýasy hereketleriň ýurdy nähili durnuksyzlyga ýa-da ýykylmaga itekläp biljegine syn berilýär.

Gowuşgynsyz ýurtlaryň sanawynda Türkmenistana 78-nji orun berlipdir.

Bu sanawda Owganystan 8-nji, Yrak 12-nji orunda getirilýär, Özbegistan 52-nji, Orsýet bolsa 65-nji orunda getirilipdir. Bu indeks 11 ýyl bäri çap edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG