Sepleriň elýeterliligi

Jorj Waşington monumentini ýyldyrym urdy


Birleşen Ştatlaryň ilkinji prezidenti Jorj Waşingtonyň hatyrasyna dikilen ýadygärligi ýyldyrym urdy.

Resmiler 19-njy iýunda ýurduň iň gadymy monumentine bölekleýin zyýan ýetendigini aýtdylar.

Aýylganç ýyldyrym 188 ýaşyndaky monumente göni urup, Merilanddaky ýadygärligiň ýokarky bölegini agdarypdyr.

XS
SM
MD
LG