Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

YÖB ýol we internet tizligini çaltlandyrar


Türkmen hökümeti Yslam ösüş bankynyň, ikitaraplaýyn gatnaşyk esasynda, Türkmenistanda sekiz proýekti maliýeleşdirmek mümkinçiliklerine seredýändigini aýdýar.
Bu proýektler Türkmenistanda 2016-2018-nji ýyllarda, ulag-aragatnaşyk pudagynda we kiçi biznese goldaw bermegiň çäginde durmuşa geçiriler.

Planlaşdyrylýan proýektleriň arsynda Madaw-Esenguly, Mary-Serhedabat awtoýollary, Atamyrat-Ymamnazar-Akina demirýolunyň bir böleginiň gurluşygy, Atamyrat we Garabogaz şäherçelerinde aeroport gurmak ýaly işler bar.

Mundanam başga, YÖB, internet hyzmatyny kämilleşdirmek üçin, Türkmenbaşy şäherinden Bakuwa çenli optika-süýüm liniýasyny çekmegi maliýeleşdirer.

Şeýle-de, Ministrler kabinetiniň maslahatynda internetiň ýokary tizlikli akymynyň birini kärendä almak çäresiniň görülýändigi aýdyldy.

XS
SM
MD
LG